Henk Linde Personal Coaching feldenkrais

Intake

In het eerste gesprek wordt gekeken of het klikt tussen jou, de coachee, en mij en verkennen we wat de precieze coachvraag is. Je brengt in wat je wilt bespreken en het resultaat van deze intake is een coachtraject of niet. Wanneer we besluiten een traject in te gaan, was dit een kosteloos gesprek. Wanneer geen traject wordt ingegaan was dit een eenmalig gesprek.

Coachtraject

Mijn dienstverlening bestaat uit individuele coachtrajecten van 6 tot 8 gesprekken. Mijn ervaring is dat daarbinnen dan de coachvraag is beantwoord. Deze maximaal anderhalf uur durende gesprekken vinden plaats in Amsterdam of in onderling overleg op een lokatie die de coachee wenst. De basis voor de gesprekken is een veilige omgeving.
Het resultaat van een coachtraject is dat de coachee zichzelf leert zien in relatie tot het issue dat hij of zij inbrengt. De coachee krijgt inzicht in patronen van eigen gedrag, leert het nut van waarden en normen inzien maar ook de belasting ervan in een veranderende omgeving, en ontwikkelt competentiebesef. De coachee zit lekkerder in zijn of haar vel en straalt dat ook uit!

Doelgroepen

Henk Linde personal coaching richt zich op twee doelgroepen:

  • 1. mensen met een veelal werkgerelateerd issue en
  • 2. studenten.

Ad 1.

In de “fast-forward” wereld waarin we leven, veranderen zaken soms sneller dan we beseffen. De concurrentie op de arbeidsmarkt is enorm en ook binnen de eigen werkomgeving zijn zaken als economische terugslag, personeelsreductie en carrieretegenslagen aan de orde van de dag. We moeten - ook op privégebied - veel bordjes in de lucht houden om het leven dat we leiden, in stand te houden en aangenaam te laten. Hierbij hoort onoverkomelijk het maken van keuzes. En soms gaat het maken van keuzes niet meer als vanzelf; ziet men door de bomen het bos niet meer en herkent men zichzelf niet in de besluiteloosheid van het bestaan.

Ad 2.

Van studenten wordt gevraagd om als jong volwassenen op eigen benen te staan, hun verantwoordelijkheden te nemen, de wereld te omarmen en aan hun voeten te zien liggen. De laatste inzichten over hoe het menselijk brein werkt, laten zien dat de frontaal kwab zich pas gemiddeld tussen het 17e en 25e levensjaar ontwikkelt. Hierin bevinden zich het vermogen tot plannen, ordenen en emotieregulatie.
Wanneer studenten vanuit een redelijk beschermde omgeving van de middelbare school naar een vervolgopleiding gaan, krijgen zij vele nieuwe impulsen die hen kunnen afleiden van het dagelijkse studieleven.
Het huidige klimaat maakt dat studenten veel sneller hun studie moeten afronden dan vroeger en er helaas geen tijd meer is voor ontwikkeling in eigen tempo en tijd van zowel kennis als sociale vaardigheden. Achterlopen in je studie kost frustatie en keuzestress voor de student én hun ouders. En het kost de student, ouders én de maatschappij veel geld.
Door middel van een zogenaamd studiecoachtraject wordt de student weer gemotiveerd en gestimuleerd om te reflecteren op zijn eigen competenties, geleerd te leren en zich te concentreren.
Het resultaat is een beweging waar studenten, ouders én maatschappij gelukkig mee zijn.
Voor meer specifieke informatie verwijs ik je naar www.instituutvoorstudentencoaching.nl.