Henk Linde Personal Coaching feldenkrais

De dienstverlening van "Henk Linde personal coaching" bestaat uit een individueel traject van coachgesprekken waarbij het doel is om je actief te laten stilstaan bij jezelf. Hierdoor wordt een ontwikkeling op gang gebracht die je verder brengt in je zoektocht naar meer voldoening in je werk en je persoonlijke leven.

Informatie over de Feldenkrais methode vind je hier.

 

Welkom! Ik ben Henk Linde, ben 54 jaar en woon in Amsterdam.
Na mijn HBO-opleiding Facilitaire Dienstverlening ben ik werkzaam geweest in het betreffende werkveld, zowel aan opdrachtnemer- als aan opdrachtgeverszijde. Ik heb me kunnen ontwikkelen als inhoudsdeskundige en als leidinggevende waarbij ik me altijd heb gecommiteerd aan de bedrijfsdoelen. De samenwerking met en tussen mensen heeft mij altijd geboeid. Met name wanneer allerlei zakelijke en persoonlijke belangen een grote rol spelen terwijl er toch een gemeenschappelijk doel bereikt moet worden.

Van een coachopleiding heb ik geleerd om niet meer in de valkuil te stappen door andermans problemen te sterk aan te trekken. Het is mij duidelijk geworden dat iedereen zijn of haar portie krijgt in het leven en daarmee op eigen wijze omgaat. Helpen door middel van andermans problemen oplossen, is geëvolueerd naar zorgen voor bewustwording en inzicht bij de ander om issues aan te pakken.

Hierin ligt mijn sterke motivatie om bedrijfsmatig mensen te coachen en bewust te laten bewegen.